Urodził się w 1955 roku w Karczmiskach koło Kazimierza Dolnego.
Ukończył Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych w Nałęczowie.

W latach 1979 – 1981 pracował w pracowniach rzeźby i ceramiki
u artystów w Warszawie. Po otrzymaniu zaświadczenia Ministerstwa Kultury
i Sztuki uprawniającego do wykonywania zawodu artysty plastyka,
przez 12 lat zajmował się ceramiką i współpracował z galeriami w Warszawie.

W 1991 roku ukończył 3 letnie Studium Teologii przy Papieskim Wydziale Teologicznym w Warszawie. Od 1995 roku należy do ZPAP (Polska Sztuka Użytkowa). Obecnie zajmuje się malarstwem, głównie akwarelą. Brał udział w wystawach i targach sztuki w Szwajcarii, Francji, Niemczech, Kanadzie i we Włoszech.


Publikacje:

1. Album "Artyści sami o sobie" - autoportrety twórców polskich z kolekcji Andrzeja Cerlińskiego i Muzeum Miasta Gdyni, Gdynia, 2012 r.
2. "The Lamp" - The quarterly journal of the Association of Lighthouse Keepers, winter 2011/2012, issue 90
3. Leuchtfeuer, 02.06.2012, Niemcy